Depozitul Ecologic Albota

Depozitul Ecologic Albota este amplasat la S-V de Pitesti, pe partea dreapta a drumului nationalPitesti-Slatina, la o distanta de 750 de metri de acesta.

Capacitatea totala de depozitare: 3.980.700 mc;
Capacitatea celulei nr. 1: 750.000 mc;
Celula nr. 2 finalizata in luna decembrie a anului 2015, are o capacitate proiectata de 1,1 mil. mc;
Suprafata totala 30,62 ha.

Principalele facilitati de pe platforma depozitului Albota sunt:
- Statie transformare;
- Cladire administrativa;
- Cantar pod bascula (capacitate de cantarire 400 – 60.000 kg, e = 20 kg);
- Statie de sortare, prevazuta cu 2hidranti;
- Statie de tratare a levigatului tip PALL;
- Statie captare biogaz si statie ardere biogaz;
- Platforma compost;
- Platforma depozitare deseuri din constructii;
- Celula 1 de depozitaredefinitiva(capacitate 750.000 mc), in vecinatatea careia se afla montat 1 hidrant;
- Bazin incendiu (capacitate400 mc)prevazut cu gura de hidrant;
- Punct verde – destinat stocarii temporare a deseurilor periculoase:deseurielectrice, electronice si electrocasnice (DEEE), opsele, lacuri, baterii, uleiuri, etc (colectareefectuata incontainere acoperite);
- Utilaje necesare activitatii desfasurate in depozit: compactor, incarcatorfrontal (pe pneuri si pe senile), concasor de betoane, tocator si ciur pentru maruntirea si cernereadeseurilorvegetale, excavator, incarcator telescopic, etc.
- Distanta pana la cea mai apropiata asezare umanaeste de 1,5 km, accesul realizandu-se pe drumul judetean (DJ 671).

Statia de Transfer Curtea de Arges

Amplasamentul Centru de Management Integrat al Deseurilor (CMID) este Arges estepozitionat in partea de nord a judetului Arges, la aproximativ 5km vest de orasul Curtea de Arges .Terenul( insuprafata de 0.85 ha ) pe care se afla construit acest CMID se afla in proprietatea CJ Arges si sesitueazape Strada Ramnicu-Valcea, parcelele 5N si 8N

Accesul rutier se realizeaza prin intermediul Drumului national DN 73 C Curtea deArges-Ramnicu –Valcea.

Amplasamentul CMID Curtea de Arges din Judetul Arges este impartit in 3 zone principale dupa cumurmeaza:Zona de transfer unde sunt aduse deseurile reziduale din Zona 1 – Curtea deArges,Zona2 – Domnesti;Zona de compostare unde sunt aduse, procesate si tratate deseurile verzidinZona1 – Curtea de Arges, Zona 2 – Domnesti;Punctul verde de colectare unde sunt stocatetemporarfluxurile de deseuri, care sunt colectate separat si/sau aduse de producatori sau de populatie.

CMID zonal Curtea de Arges include urmatoareIe amenajari si dotari principale:
- Locatia cantarului. Aici sunt cantarite incarcaturile care intra si ies dinamplasament;
- Cabina cantar, dotata cu un calculator pentru monitorizarea cantitatilor dedeseurice intra/ies in/din amplasament;
- Post de transformare;
- Generator electric;
- Cladire administrativa tip container
;
- Micro statie de epurare;
- Bazin de de stocare a rezervei de incendiu, apa tehnologica si statie de pompare,
in care vor fi colectate apele pluviale de pe amplasament. Inainte de a fi deversate in bazin apele pluviale vor trece printr-un separator dehidrocarburi. Apele pluviale astfel colectate vor putea fi folosite pentru stropirea gramezilor de la statia decompostare;
- Bazin de retentie levigat;
- Separatoare de hidrocarburi,
un separator pentru apele pluviale si un separator pentru apele din zona de spalare roti;
- Zona de spalare roti;
- Garaj pentru camioane;
- Punct verde de colectare,
reprezentat de o hala inchisa in care sunt amplasate containerele pentru colectarea deseurilor si 2 prese de balotat deseuri reciclabile;
- Zona principala de transfer (statia de transfer). Aceasta zona este reprezentata de o hala tipsopronunde,autogunoierele descarca deseurile direct pe platforma betonata.
- Deseurile sunt apoi sortate manual de catre personalul ce deserveste amplasamentul.
- Statia de compostare, reprezentata de zona de receptie deseu verde si platforma de compostare;
- Imprejmuire. Amplasamentul este imprejmuit cu un gard din panouri metalice cu plasa de sarma;

Statia de transfer Campulung

Statia de transfer Campulung, este amplasata in partea nordica a drumului ce leagaCampulung de Bughea de Jos si se afla situata la o distanta de 250 m fata de cele mai apropiate locuintesilacca. 1000 m. de zona de blocuri din Campulung. Face parte din proiectul ISPA “Managementul integrat aldeseurilor solide in judetul Arges” si cuprinde urmatoarele facilitati:
- cladire administrativa + cantar electronic
- statie de spalare auto
- platforma de compost
- statie de transfer
- statie de ardere a gazului de depozit
-rezervorde stocare levigat
- statii de pompare

Fiecare transport de deseuri care intra in statia de transfer este cantarit siinregistrat atat la intrare cat si la iesire cu ajutorul cantarului electronic din dotare carefunctioneazainmod corespunzator.

Deseurile intrate si iesite din incinta depozitului sunt verificatevizual astfel incat sa nu existe neconcordante in privinta tipurilor de deseuri acceptate in statia detransfer.De asemenea, sunt verificate documentele care insotesc transportul, facandu-se o comparatie intredeseurilelivrate si caracteristicile deseurilor prezente in actele insotitoare. Deseurile cu clasificare incertasuntstocate temporar pana la stabilirea incadrarii lor.

Ajunse in statia de transfer acestea sunt presortate cu scopul recuperarii deseurilorreciclabile: PET-uri, deseuri voluminoase de plastic, deseuri din hartie si carton de mari dimensiuni, metale, etc.

infrastructura

o Clădire administrativă şi platformă cântar
o Staţie de sortare cu presă de balotare
o Staţie de compostare a deşeurilor biodegradabile
o Staţiede preluare şi ardere a gazului din depozit
o Sistem de captare şi epurare a apelor şi levigatului
o Staţie de spălare a mijloacelor de transport
o Platforme pentru depozitare temporară

utilaje

UTILAJE: concasor deşeuri din construcţii şi demolări, tocător şi ciur pentru deşeurile biodegradabile, încărcător frontal, compactor Bomag, autoutilitare transport pentru deşeuri municipale, reciclabile şi voluminoase.

echipamente

ECHIPAMENTE: eurocontainere, europubele, containere de mare capacitate pentru transportul deşeurilor de la staţiile de transfer.